logo 
Slovenija English German

 

Opis delovanja vžignega sistema

 

opis delovanja vzignega sistemaVžigni sistem gorinika Fenix™ je sestavljen iz kontaktnega uplinjevalnika peletov (8), kontrolne elektronike (3), transformatorja (5), ventilatorja (6), zračne komore (7), odprtine za podpih peletov (20), štirih odprtin za hlajenje kontaktnega uparjevalnika peletov (17) ter perforirane podpihovalne plošče  za podpih in žarenje peletov (11).
Vžig poteka sledeče: skozi vsipnik peletov (2) se nasuje skozi odprtino (16) določeno količino peletov. Količino določimo z nastavitvijo elektronike (3). Peleti se vsujejo na perforirano podpihovalno ploščo (11) ter sežejo kak cm nad rob kontaktnega uplinjevalnika peletov (8). Kontrolna elektronska enota (3) prekine vsip peletov ter prične s segrevanjem kontaktnega uplinjevalnika (8) s pomočjo električnega toka, katerega zagotovi transformator (5).
Po določenem času začne delovati ventilator (6) z nižjo močjo (okoli 30 % polne moči), ki zagotovi zrak potreben za zgorevanje. Zrak prične podpihovati pelete, hkrati pa tudi zavrtinči pline nad peleti. Peleti se zaradi visoke temperature plinov vžgejo. Ventilator (6) pa nato po določenem času preide na delovni režim delovanja.

 

Kontakt