logo 
Slovenija English German

 

Opis delovanja gorilne komore

 

Gorilna komora (12) je osrednji del gorilnika na pelete.
prerezSestavljena je iz:

 

- glavne cevi (13),

- konusnega dela (1) ter
- izstopnega dela (14).

 

Celotna komora je pritrjena na zadnjo ploščo (15) kjer je odprtina za vsip peletov (16), ki se navezuje na vsipnik peletov (2). Poleg tega so na zadnji plošči (15) še odprtine (17) za hlajenje kontaktnega uplinjevanika peletov (8) ter odprtine (18) za hlajenje zračne komore (7). Te odprtine (18) so namenjene tudi hlajenju zgorevalne komore (12), kot bo opisano v nadaljevanju. Odprtine (19) so namenjene usmeritvi plamena pri gorenju.

 

 

 

Kontrolirano gorenje v komori


komora prerezV gorilno komoro se del zraka dovaja skozi odprtino (20), kjer zrak pride pod perforirano podpihovalno ploščo (11). Glavni del zraka pride v komoro skozi odprtino (21). Tam se zrak razširi po obodu komore na pelete. Oblika zgorevalne komore (12) je narejena tako, da zrak prihaja na pelete s treh strani. Na spodnjem delu prihaja zrak skozi perforirano podpihovalno ploščo (11), kjer razžari žerjavico ter pospeši uplinjevanje peletov, ki padajo skozi odprtino (16), nadalje prihaja skozi odprtini (19), kjer se plamen usmeri proti izhodu (14) v peč. Za res dobro zgorevanje pa se zrak doda še skozi odprtino (21), kjer se plamen usmeri proti obodu. Vse tri odprtine hkrati ustvarijo posebno obliko toka vročih plinov.


Na konusnem delu (1) zgorevalne komore (12) se plini še dodatno premešajo in popolnoma zgorijo. Laminarno-turbulentni tok plinov, ki nastaja v komori, omogoča popolno in učinkovito zgorevanje peletov.

 

Hlajenje komore

 

Zračno hlajenje gorilnika je izboljšava glede na gorilnike, ki so hlajeni z vodo. Veliko manj je dela z montažo na kurilno napravo. Montaža je tudi cenejša, ker ni treba dokupovati črpalk, cevi in ostalega pribora. Poleg tega je enostavnejša tudi demontaža, v primeru menjave energenta.
hlajenje komoreSistem hlajenja zgorevalne komore (12) deluje na sledeči način. Nadtlak, ki ga povzroča ventilator (6), napolni zračno komoro (7), od tam potuje do odprtin (17, 18, 19, 20) v zadnji plošči (15). Skozi odprtine (17, 18, 19, 20) se nato usmeri v prostor med zunanjim (9) in srednjim (10) plaščem, na koncu tega prostora se preusmeri skozi rešetko (22) v prostor med srednjim plaščem (10) in zgorevalno komoro (12). Pri tem se zrak ogreva, ker odvzema toploto zgorevalni komori. Nato skozi odprtino (21) vstopi v zgorevalno komoro (12). Zrak se nato usmeri na pelete, kjer zvrtinči pline, ki se dvigajo iz peletov. Ker je zrak že ogret, se peleti še bolj uplinijo in temeljiteje zgorijo. Poleg tega zrak, ki se pretaka skozi sistem dodobra ohladi zunanjo  komoro, tako da le-ta nikoli ne preseže 60 stopinj celzija.

 

 

 

Kontakt