logo 
Slovenija English German

 

Pocenite ogrevanje tudi s pomočjo»EKO« subvencij

 

Z lesnimi peleti lahko račun za ogrevanje zmanjšate za polovico, z ustreznim peletnim sistemom pa lahko pridobite tudi nepovratna sredstva za njegov nakup.

 

peletni gorilnik FenixPrednosti peletov za ogrevanje enostanovanjskih domov so marsikomu že dobro znane. Kot lesna biomasa so za polovico cenejši od kurilnega olja, obenem pa še vedno ohranjajo precejšnjo raven avtomatike, ki so je uporabniki navajeni pri kurilnem olju (v nasprotju s kurjenjem drv). V številnih primerih pravzaprav niti ni potrebe po zamenjavi obstoječega kotla. Dodatno je treba namestiti le sistem za kurjenje peletov, katerega glavni del je gorilnik na pelete; zato so se gorilniki Fenix že dodobra uveljavili na trgu.

 

Vendar pa predelave obstoječih kotlov ni vedno mogoče ali smotrno izvesti. Klasični kotli na trda goriva so pogosto prestari in/ali premalo energijsko učinkoviti (imajo previsoke toplotne izgube), zato jih ni vedno priporočljivo predelati.fenix gorilnik z zalogovnikom Tudi nekateri kotli na kurilno olje niso primerni za predelavo, saj postane čiščenje pepela nepraktično. Določeni kotli zahtevajo čiščenje vsakih nekaj dni, pri drugih pa ni mogoče enostavno odpirati kurišča in je treba gorilnik vsakič demontirati. V takih primerih uporabniku ne preostane drugega kot nakup povsem novega sistema za ogrevanje na pelete.

 

TRI REŠITVE V ENEM SISTEMU

 

Peletni sistem Fenix je sestavljen iz večnamenskega kotla KDP – 28 D/L in gorilnika Fenix 5/30 s pripadajočo opremo (transporterjem pelet in zalogovnikom za pelete). Kurilna naprava ima nazivno moč 28 kW.
Kotel je narejen iz 5-milimetrske kotlovske pločevine, je varjen in poleg kurjenja peletov s premerom od 6 do 8 mm omogoča tudi kurjenje drv z dolžino do 500 mm, saj ima veliko dostopno kurišče, z možnostjo levega ali desnega odpiranja vrat. Možna je tudi dobava z dvojnimi vratci, pri čemer je pri enih nameščen gorilnik, druga pa so namenska za kurjenje drv. Po zamenjavi peletnega gorilnika z gorilnikom na kurilno olje pa se lahko kotel uporablja tudi za ogrevanje na olje. Tako pridobite prilagodljivost pri izbiri energenta in se lahko ravnate glede na potrebe oziroma stanje na trgu.

 

gorilnik Fenix z manjšim zalogovnikomSUBVENCIJA EKO SKLADA

 

eko sklad Peletni sistem Fenix je testirala pooblaščena institucija pri maksimalni (28 kW) in minimalni (6,5 kW) moči – ugotovili so, da so vsi parametri emisij dimnih plinov pod mejami, določenimi s standardom SIST EN 303-5. To pomeni, da je omenjeni peletni sistem Fenix upravičen do nepovratnih finančnih spodbud za nakup nove kurilne naprave.

 

Še več, sistem se lahko skladno z izmerjenimi parametri emisij dimnih plinov uporablja tudi brez vodnega zalogovnika. Tako celoten strošek nakupa in montaže sistema na koncu znaša manj kot tri tisočake, zaradi česar je investicija zelo zanimiva.

 

 

 

 

Made in Slovenia

 

 

Kontakt